Català

Avantatges

  •  Increment d'oportunitat de negoci. Serveis que responguin millor a les necessitats específiques dels ciutadans.
  • Gestio eficient de les infrestructures urbanes.
  • Millorar l'estalvi energetic.
  • Millores energetiques. 
  • Millora en la gestió de la mobilitat i l'aparcament urbà, per millorar el transit i disminuir el temps d'apartcament.

Inconvenients

  • A les persones grans l'ús de la tecnologia tant avançada els pot causar confusions i dificultats técniques.
  • El consum electric augmentara en quantitats molt elevades.
  • Hi haura molta mes contaminiacio paisajistica i acustica.
  • El preu de moltes infrestructures o tecnologíes es massa elevat.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada